Fundusze UE

Grantobiorca: Zakład Produkcji Skórzanej Stefan Nowiński
Wartość grantu: 52.626,60zł 

Wsparcie udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lata 2014-2020. Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP