Regulamin

Szanowni goście

Regulamin został opracowany z myślą o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz Ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 • Przebywanie na terenie Ośrodka i korzystanie z jego infrastruktury, wyposażenia i sprzętu jest bezpłatne z wyjątkiem stołu bilardowego wyposażonego w mechanizm wrzutowy na monety (2 zł.).

 • Okres pobytu w ośrodku rozpoczyna się od godziny 1400 pierwszego dnia i trwa do godziny 1000 ostatniego dnia wykupionych wczasów.

 • Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są w Recepcji Ośrodka.

 • Każda osoba mieszkająca w ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Stegna, w związku z tym po przyjeździe należy udostępnić ważny dokument tożsamości i przedstawić go w recepcji, a po zameldowaniu odebrać wraz z dowodem uiszczenia opłaty miejscowej.

 • Całodobowo na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu (najpóźniej w dniu przyjazdu) wg obowiązujących stawek.

 • Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg cen obowiązujących w danym dniu.

 • Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą na jego terenie odwiedzać wczasowiczów od godz. 1000 do 1400 i od 1600 do 2000 po uprzednim powiadomieniu i za zgodą kierownika Ośrodka.

 • Parking na terenie Ośrodka Wypoczynkowego jest parkingiem niestrzeżonym, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.

 • Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach parkingowych – wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.

 • Korzystanie z poszczególnych obiektów, miejsc i sprzętu Ośrodka odbywa się zgodnie z przyjętymi dla nich zasadami i regulaminem OKW.

 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 2200 do 600 dnia następnego.

 • Osoby przebywające na terenie Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za znacznie wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.

 • Prosimy nie przesuwać sprzętów i mebli w pokojach.

 • Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania mienia Ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

 • Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.

 • W szczególności zabrania się, korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, nie znajdujących się na wyposażeniu Ośrodka oraz palenia papierosów w pokojach i na terenie budynków.

 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem.

 • Prosimy o wynoszenie śmieci z pokoi do kontenerów znajdujących się przy parkingu.

 • Opuszczając pokój prosimy o zdjęcie pościeli oraz pozostawienie czystych naczyń.

 • Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.

 • Na terenie ośrodka gra w piłkę (koszykówkę, siatkówkę) oraz inne gry dozwolona jest wyłącznie na terenie boiska lub miejsc do tego wyznaczonych.

 • W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujący numer telefonu 607927251.

 • Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.